Wat is een goed bod nu waard?

Wanneer is er sprake van een koop(overeenkomst)?

Wat is een goed bod nu waard?

Een aantal veelgehoorde vragen;
Ik heb een bod gedaan op een huis, ben ik nu in onderhandeling?
De makelaar verkoopt ineens aan een andere bieder, mag dat?
Mag een makelaar met meerdere mensen onderhandelen?
Hoe werkt een inschrijving?

We hebben alle informatie (met een beetje hulp van onze brancheorganisatie VBO Makelaar) op een rij gezet en hopen je daarmee verder te helpen. Heb je toch meer vragen, we helpen je graag met een vrijblijvend advies. Vragen staat vrij!

 

Hoe werkt een inschrijving?

Een inschrijving passen wij toe als we verwachten dat meerdere geïnteresseerden een voorstel (bieding) willen uitbrengen (Lees hier hoe je een bod moet uitbrengen). Vaak kunnen we niet alle kijkers op dezelfde dag of zelfs maar binnen dezelfde week inplannen. Om dan toch iedereen een gelijke kans te geven, kiezen we dan voor een einddatum waarbinnen alle biedingen dan ontvangen moeten zijn. De biedingen worden besproken met de verkoper(s) waarna deze dan kan besluiten al dan niet te gunnen.

Hoe wordt een bieding beoordeeld?

Bij het beoordelen van meerdere biedingen kijkt de makelaar niet enkel naar de prijs, maar ook naar de haalbaarheid van het voorstel. Hoe groot is de kans dat de koper de benodigde hypotheek kan krijgen? Welke andere ontbindende voorwaarden zijn er? Een koper die een stukje eigen geld kan inbrengen kan een meer zekere kandidaat zijn dan iemand met een hoger bod en een financieringsvoorbehoud ter hoogte van de koopsom. Weet je niet zeker hoe je je bieding het beste kunt indienen? Vraag één van onze aankoopmakelaars om advies!

 

Ik heb een bod gedaan op een huis, ben ik nu in onderhandeling?

Eh… nee. Het is een vraag die veel gesteld wordt, maar het uitbrengen van een bod betekent niet dat je ook in onderhandeling bent. Het betekent meer dat je geïnteresseerd bent en graag in onderhandeling zou treden met de verkoper. Maar soms (in een verkopersmarkt, zoals nu, vaak) zijn er meerdere geïnteresseerden die een bod uitbrengen. Hiernaast lees je daar meer over…

In onderhandeling

In onderhandeling ben je zodra een verkoper besluit om een tegenvoorstel uit te brengen. Dan ontstaat er een stukje exclusiviteit waardoor je in relatieve rust kunt proberen tot elkaar te komen. Houd er echter rekening mee dat dit je niet beschermt tegen een andere kooplustige geïnteresseerde. Daarover kun je hieronder meer lezen! Heb je hulp nodig in (onder andere) de onderhandelingen? Kijk eens bij ons team of één van ons je misschien zou kunnen helpen!

 

De makelaar verkoopt ineens aan een andere bieder, mag dat?

Ja en nee…
De wet houdt de makelaar niet tegen, dus als je een makelaar treft die niet bij één van de brancheorganisaties (VBO, NVM, VastgoedPro) is aangesloten, dan kan zijn er geen vormverplichtingen. Sorry…

Wij zijn echter wel bij VBO aangesloten en conformeren ons dan ook zowel aan de richtlijnen van VBO Makelaar als aan de RE/MAX Code of Ethics. VBO Makelaar heeft recent het onderstaande artikel gepubliceerd; dit kan je helpen.

Als makelaar wordt van je verwacht dat je altijd de regie houdt in het verkoopproces, jij bent verantwoordelijk voor duidelijkheid en transparantie in het biedproces.

Je stuurt je opdrachtgever-verkoper, meestal niet deskundig, aan en voorziet deze van deugdelijk advies, met in achtneming van de geldende regelgeving en gangbare normen en waarden. Dit alles tegen de achtergrond dat je als makelaar primair het belang van je opdrachtgever moet dienen. Het belang van je opdrachtgever is in het algemeen het realiseren van een zo hoog mogelijke opbrengst bij zo goed mogelijke voorwaarden.

Wanneer je denkt in het biedproces een passieve houding aan te kunnen nemen en zich kunt beperken tot het zijn van doorgeefluik van de opdrachtgever en alles wat de opdrachtgever voor kennisgeving aan kunt nemen, heb je het mis, want dan ben je al gauw tuchtrechtelijk verwijtbaar zoals blijkt uit de laatste uitspraken van het Tuchtcollege Makelaardij Nederland.

Wanneer er sprake is van een onderhandeling of mondelinge overeenstemming met een eerste gegadigde consument-koper kan je als (verkoop)makelaar in het biedproces niet zo maar de opdrachtgever een nieuw bod van een andere partij laten accepteren zonder enige actie, onder het motto dat er nog geen sprake is van een schriftelijke koopovereenkomst en er dus nog geen koop is. Zodra zich een andere gegadigde met een nieuw bod meldt, dien je als (verkoop)makelaar de volgende stappen te volgen.

De (verkoop)makelaar informeert zijn opdrachtgever over de andere gegadigde met een nieuw bod. Indien de opdrachtgever geïnteresseerd is, dient de makelaar de eerste gegadigde, waarmee zijn opdrachtgever in onderhandeling was of waarmee al mondelinge overeenstemming was bereikt, te informeren over het nieuwe bod. Indien er sprake was van onderhandeling, geeft de makelaar dat aan bij de nieuwe gegadigde en wanneer al mondelinge overeenstemming was bereikt informeert de makelaar de nieuwe gegadigde hierover en geeft aan dat verkoper deze slechts mondelinge overeenkomst kan openbreken door niet-nakoming van de mondelinge overeenkomst met de eerste gegadigde. Wanneer de makelaar partijen informeert, meldt hij alleen dat er andere gegadigden zijn die een bod hebben uitgebracht. Hij geeft daarbij geen informatie over de inhoud en voorwaarden met betrekking tot een gedaan bod, ter voorkoming dat de makelaar wordt verweten dat deze de gegadigden tegen elkaar uitspeelt en tegen elkaar op laat bieden.

De makelaar dient verkoper te informeren over de andere gegadigde en de nieuwe bieding alsmede de mogelijke gevolgen en geldende regelgeving en normen en waarden omdat het nieuwe bod het biedproces met de eerste gegadigde doorkruist. Wanneer vervolgens verkoper toch de mondelinge koopovereenkomst met de eerste gegadigde wil openbreken, stelt de makelaar zowel de eerste gegadigde als de nieuwe gegadigde in de gelegenheid om een uiterst bod te doen voor een bepaald tijdstip.

Door deze weg te volgen en de regie te houden ontstaat er een transparant biedproces en voldoe je aan hetgeen van je als professioneel makelaar wordt verwacht.

Bron: VBO Makelaar

 

Mag een makelaar met meerdere mensen onderhandelen?

Volgens de richtlijnen die wij volgen, onderhandelen we slechts met één persoon/koper tegelijk. Tref je een niet gebonden makelaar, dan hoeft die deze richtlijnen niet te volgen. Dus heb je via ons een tegenvoorstel van verkoper ontvangen, dan houden wij ons aan de regels zoals hierboven beschreven. Maar in de huidige tijd wordt circa 85% van de huizen bij ons middels een inschrijving verkocht. Dan gelden de regels van een inschrijving.

Mag ik een bieding intrekken?

Ja, een koper mag altijd zijn bieding intrekken; zolang er nog geen koopovereenkomst tot stand is gekomen, kun je je bedenken. En zodra je getekend hebt, heb je ook nog eens drie dagen bedenktijd als koper.

Gratis aankoopadviesgesprek

Mag een verkoper een bieding intrekken?

Ja, de verkoper mag zijn/haar tegenvoorstel ook altijd intrekken zolang er nog geen koopovereenkomst tot stand is gekomen.

Moet een verkoper het hoogste bod accepteren?

Nee, zeker niet. Een verkoper verkoopt onder voorbehoud van gunning. Je kunt als koper dus niet ‘eisen’ dat de verkoper je bod accepteert. Wellicht heeft een andere kijker wel een lager bod gedaan, maar passen de overige (ontbindende) voorwaarden de verkoper beter.
Zaken die meewegen zijn:
– Hoogte bieding
– Voorbehoud & Haalbaarheid hypotheek
– Inbreng eigen middelen
– Voorbehoud bouwkundige keuring
– Oplevertermijn
– Overige ontbindende voorwaarden
En soms vinden verkopers het belangrijk om gunning te voelen richting een koper. Het staat verkoper vrij de koper te kiezen die hen het meest aan staat.

Wanneer is er sprake van een koopovereenkomst?

De wet is heel duidelijk; als er sprake is van een transactie tussen particulieren is er pas sprake van een koopovereenkomst indien er een door beide partijen getekende overeenkomst ligt. Mondelinge overeenstemming is helaas niet zoveel waard, wat niet weg neemt dat de makelaar nog steeds moet zorgen dat hij/zij op duidelijke, transparante en eerlijke wijze het proces begeleidt. Exact wat je van een RE/MAX makelaar mag verwachten.