Wat doet een makelaar eigenlijk?

Over aankoopmakelaars en verkoopmakelaars

English version: click here!

Wat doet een makelaar eigenlijk?

Sommige banen zien er zo gemakkelijk uit, nietwaar?
Veel mensen hebben vaak deze indruk van schrijvers. Ze schrijven wanneer ze de inspiratie hebben en het lijkt erop dat ze alleen maar achter een toetsenbord zitten en woorden op het digitale papier zetten. Velen van ons denken hetzelfde over een makelaar, omdat ze eigenlijk niet begrijpen hoe belangrijk ze zijn tijdens het verkopen, aankopen of huren van een woning.
Daarom hebben we besloten om dingen op te helderen en hebben we de makelaars van RE/MAX Totaal Makelaars ingeschakeld om de vraag “Wat doet een makelaar eigenlijk?” te beantwoorden.

In de huidige markt van Funda, maken veel mensen de fout te denken dat makelaars overbodig zijn. Vanwege de vele online bronnen die voor elke klant beschikbaar zijn, hebben we soms de neiging om te denken dat we de taken van een vastgoed transactie zelf kunnen oplossen. Zoals Debbie – al vijf jaar werkzaam bij RE/MAX – zelf bevestigt, was het voor haar als makelaar niet eens makkelijk om betrokken te zijn bij de verkoop van haar eigen huis. “Als ik het een tweede keer zou doen, zou ik een makelaar inhuren. Ik dacht zelf als makelaar alle transacties te kunnen afhandelen, maar het is moeilijk neutraal te blijven.” Zelfs als je alle nuances van een vastgoedtransactie kent, zoals Debbie, ben je te nauw betrokken om de mogelijke minpunten van een woning te zien.

Om de best mogelijke vastgoedtransactie te krijgen, is het verstandig om met een makelaar te werken. Maar allereerst is het belangrijk om de verschillen tussen een aankoopmakelaar, verkoopmakelaar en een taxateur te begrijpen. Aangezien onze makelaars gespecialiseerd zijn in alle genoemde transacties (vanwaar onze naam Totaal Makelaars) is hier een overzicht van wat elk type makelaar doet.

Aankoopmakelaars

Een aankoopmakelaar is altijd op zoek naar de perfecte woning voor hun klanten. Een eerste stap bij een kooptransactie is het leren kennen van de klanten. “Ik heb altijd een kennismakingsgesprek met mijn klant, en indien nodig ook een tweede.” Debbie bevestigt dat het heel belangrijk is dat ze weet waar haar klanten naar op zoek zijn om aan hun behoeften te voldoen. Vervolgens zorgt een aankoopmakelaar ervoor dat hun klanten op de hoogte zijn van elke nieuwe beschikbaar woning.

Als een nieuw huis online komt, zal een makelaar ervoor zorgen dat het als eerste bij de klant terechtkomt. “Als aankoopmakelaar heb ik ook de taak om de roze bril van klanten af te zetten en ze ook de minpunten van een woning te laten zien”, zegt Remko. Een makelaar speelt een beetje de advocaat van de Duivel. Hij of zij zorgt ervoor dat de klanten de min en pluspunten van een woning begrijpen. Indien mogelijk, kiest Debbie voor 2 bezichtigingen, waarbij een klant eerst alleen de woning gaat bekijken en vervolgens vergezeld wordt door de makelaar. Ze zegt dat dit de beste manier is om alle details van een woning op te merken en een goede beslissing te nemen over je toekomstige huis. Nadat de klant zeker is van een voorkeurswoning, start het aankoopproces. De onderhandelingen over de prijs, de hypotheekaanvraag, het in contact komen met specialistische hulp voor huisinspecties en de communicatie met de makelaar van de verkoper door als bemiddelaar te fungeren zijn voorbeelden van de taken die een aankoopmakelaar op zich neemt tijdens dat proces.

Bij vastgoedtransacties zijn communicatievaardigheden heel belangrijk. Daarom moet je zeker weten dat de makelaar in staat is jouw behoeftes in woorden uit te drukken en dat hij of zij in jouw belang denkt. Uiteindelijk zal een aankoopmakelaar ook adviseren hoeveel je op de woning moet bieden om het te krijgen. “In de huidige markt zijn er twee soorten waarden: taxatiewaarde en een gevoelswaarde.” Hoewel een makelaar het beste kan adviseren over wat hun geschatte waarde is, is het altijd jouw keuze die wint.

Tips voor bieden

Enkele tips bij het beslissen en bieden voor een potentiële woning zijn: (1) een grens voor jezelf stellen. “Als je op een beurs binnenkomt en je ziet een steegje wat helemaal leeg is en je ziet een steegje waar het druk is, dan loop je naar het steegje waar het druk is.” Zo werkt de huidige vastgoedmarkt, mensen hebben de neiging te denken dat er iets mis is met het huis als er geen interesse voor is. Wanneer je denkt dat andere mensen ook geïnteresseerd in je droomhuis, wordt meestal besloten direct tot bieden over te gaan, zonder alles goed overwogen te hebben. Daar is de rol van de aankoopmakelaar erg belangrijk bij het wijzen op de risico’s.

“Koop nooit een huis aan de deurmat”, adviseert Debbie. Een grensbedrag afspreken is dus heel belangrijk. (2) Vraag alleen om een bezichtiging voor een woning waarvan je denkt dat deze echt potentieel heeft. Naar nutteloze bezichtigingen gaan leidt alleen maar tot verwarring en zorgt voor verspilling van de tijd. Ten slotte (3) stel je vragen. Lees voor de bezichtiging alles wat er over de woning beschikbaar is goed door. Mocht je na de bezichtiging nog vragen hebben, dan is dat soms al te laat. “In de huidige markt krijg je geen tweede kans om vragen te stellen, het huis wordt snel verkocht aan een andere bieder.”

 

Gratis aankoopadviesgesprek bij RE/MAX

Verkoopmakelaar

De eerste stap in het werk van een verkoopmakelaar is het vertrouwen van jou als verkoper te winnen en je te verzekeren dat je huis in de beste handen komt, met het best mogelijke aanbod in het verschiet. Vervolgens, als de twee partijen overeenkomen om samen zaken te doen, is het de taak van de makelaar om het huis de juiste prijs te geven en die prijs dan ook zo vast te stellen om concurrerend te zijn op de markt op basis van vergelijkbare verkopen in uw regio. Zonder een makelaar om je te helpen, riskeer je dat je woning eerst te hoog wordt geprijsd en er vervolgens een prijsverlaging moet volgen. Kopers zullen dan aannemen dat er iets mis is met de woning en zich terugtrekken. Een tweede voordeel van een makelaar is dat ze de woning buiten je persoonlijk netwerk op de markt kunnen brengen; veel meer marktpotentieel dus. “Naast het netwerk dat je als makelaar opbouwt, vertrouwen we sterk op online marketing zoals berichten op social media en notificaties via Whatsapp.”

Een andere taak van een verkoopmakelaar is om ervoor te zorgen dat de koper daadwerkelijk in aanmerking komt om je huis te kopen, en om de lijst met vooraf goedgekeurde kopers die de woning daadwerkelijk kunnen betalen te verkleinen – wat je enorm veel tijd zal besparen. Ten slotte zorgt een verkopende makelaar ervoor dat hij of zij bij elke stap aanwezig is. “Het is mijn taak om daar te zijn, te weten wat er gebeurt en al je vragen te kunnen beantwoorden.” Ook al is het zoiets als het voorbereiden van je huis op bezichtigingen en foto’s, wij zijn aanwezig om ervoor te zorgen dat alles soepel verloopt. Zoals Remko bevestigt: “Als je voor mij kiest, krijg je mij”. Dit betekent dat je vanaf het moment van een eerste ontmoeting tot de laatste handtekening door de notaris in contact staat met slechts één makelaar die alle informatie heeft.

Wil je vrijblijvend met ons kennismaken?  Verhuurmakelaars

  Een huurproces is minder tijdrovend in vergelijking met het kopen of verkopen van een woning. Dat komt ook door de grote vraag naar huurwoningen in Rotterdam. “Als ik door de stad ga met een ‘te huur’ poster, zal ik hoogstwaarschijnlijk dertig potentiële huurders krijgen.” De eerste stap in een huurproces is om de verhuurders te ontmoeten, naar hun eisen te luisteren en uiteindelijk op zoek te gaan naar de beste huurders. Net als bij het afhandelen van een verkooptransactie, zal de makelaar de woning voor je op de markt brengen, een aantal passende huurders vinden – dankzij hun netwerk – de bezichtigingen regelen en de huurovereenkomst voor je opstellen.

  Taxateur

  Tot slot is RE/MAX Totaal Makelaars ook gespecialiseerd in het taxeren van de woning. Voor een taxateur is het uitermate belangrijk dat hij of zij een grote kennis van de markt heeft. Veel mensen denken dat bij een taxatie alleen een rapport wordt geschreven. Er zijn echter enkele praktijken betrokken bij het maken van het rapport, die soms tijdrovend zijn. Denk hierbij aan het nakijken van de woning en het doen van alle metingen waarbij gelet wordt op de staat van onderhoud, inhoud, oppervlakte, de indeling, constructie en materiaalgebruik en de kwaliteit daarvan. Hoewel het een baan is waar “je minder met mensen bezig bent”, is het toch een belangrijk baan.

  Om welk type vastgoed transactie het ook gaat, het belangrijkste voor RE/MAX Totaal Makelaars is de persoonlijke relatie met de klant. “In de huidige markt – die uit meer makelaars bestaat – is het erg belangrijk om een veilige relatie met de klant te hebben”, zegt Debbie. “Ik ben op zoek naar levenslange relaties. Relaties waarbij een oude klant me na 2 of 3 jaar gewoon kan bellen en nog steeds vertrouwt dat ik hun transacties naar tevredenheid afhandel.”

  ENGLISH

  Some jobs look so easy, don’t they?

  Many people have this impression about writers often. They write whenever they have the inspiration and it seems all they do is sit at a keyboard and kick out words. A lot of us feel the same about a real estate agent, misunderstanding in fact how important they are during a selling, buying or renting of a property.
  That is why we decided to clear things up and engaged the agents at RE/MAX to tell us ‘wat doet een makelaar eigenlijk?; what does a real estate agent do?’
  In the current market of Funda, many people make the mistake of thinking that real estate agents are an unnecessary asset. Because of the many online resources available to each client, sometimes we tend to think that we can solve the tasks involved in a real estate transaction on our own. As Debbie – completing her 5th year by RE/MAX Totaal Makelaars – confirms herself, it was not even easy for her as a real estate agent to be involved in the selling of her house. “If I would do it a second time, I would hire a real estate agent. As an agent myself I thought I could handle all of the transactions, but it is difficult to stay neutral.” Even knowing all the nuances of a real estate transaction, as Debbie says, you are too invested to see the potential downs of a property.

  To get the best possible results from a real estate transaction you would need to work with a real estate agent. However, first thing’s first – that is understanding the differences between an aankoopmakelaar, verkoopmakelaar and a taxateur. As our agents are specializing in all of the mentioned types (from which our name Totaal Makelaars) here is an overview of what each one of them does to reach the highest customer service.

  Buyer representing agent (aankoopmakelaar)

  An aankoopmakelaar is always looking for the perfect home for their clients. A first step in a buying transaction is to get to know the clients. “I make a first interview with my client, and if needed a second one as well.” Debbie affirms it is really important she knows what her clients are looking for in order to satisfy their needs. Next, an aankoopmakelaar makes sure their clients are up-to-date with every new available property. If it is still a sneak preview on the website, an agent will ensure it gets to their client first.

  “As an aankoopmakelaar, I also have the job to take off the pink glasses of clients and make them also see the downs of a property” says Debbie. In playing the Devil’s advocate to some extent, the aankoopmakelaar makes sure the clients understand and are aware for both the ups and downs of a property. If possible, Debbie opts for 2 viewings, where a client first goes alone to examine the house and subsequently accompanied by the makelaar. She says it is the best way to notice all the details of a property and make an educated decision on your future home. After the client is sure about a preferred property, the process of aankoop starts. This involves the pre-approval for a loan, helping you negotiate the offer, connect you with specialists in home inspections or attorneys, and communicate with the seller’s agent by acting as a liaison between the two parties.

  In real estate transactions communication skills are vital, which is why you need to make sure your agent is the best at expressing your needs, while having your best interests. Ultimately, an aankoopmakelaar will also advise on how much you should bid on the property to get it. “In the current market there are two types of values: appraisal and feeling value.” Although an agent will best advise on what their assessed value is, it is always your choice that wins.

  Tips for biding

  Some tips when choosing and biding for a potential home are to (1) set a boundary for yourself. “When you’re at a fair and you see a stall where people have gathered, and one where there is no one, you tend to go to the one that is full.” That is how the current real estate market works, people tend to think there is something wrong with the house if there is no interest for it. In a moment you think more people are interested in what seems to be your dream home, people usually make a bid right away without first analysing the decision with a clear mind. That is where the aankoopmakelaar’s role is very important in pointing out the risks. “Never buy a house at the doormat” advises Debbie. (2) Only ask for a viewing for a place you think has real potential. “Going to viewings in vain will only confuse you, let alone waste your time.” Lastly, (3) ask you questions. Prior to the viewing carefully read everything available about the property. In case you have more questions after the viewing, that is already too late. “In the current market you do not get a second chance to ask questions, the house will quick be sold to another bidder.”

  Seller representing agent (verkoopmakelaar)

  First step in the job of a verkoopmakelaar is to gain trust of his clients, and reassure them your home will get into the best hands, with the best possible offer. Next, if the two parties agree to do business together, the agent’s job is to properly price your home and set the price to be competitive in the market based on similar sales in your area. Without a real estate agent to help you, you risk the chance of first pricing your property too high, and then having to go lower. Buyers will then assumer there is something wrong with the property and backout. A second benefit of an agent is that they can market your property beyond your personal circle. “Besides the network you build as an agent, we highly rely on online marketing such as social media posts, and notifications through Whatsapp.”

  Other task of a verkoopmakelaar are to make sure the buyer is qualified to buy your home, as well as narrowing down the list of pre-approved buyers actually able to afford the property – which will save you enormous amount of time. Lastly, a selling agent makes sure he or she is present there every step of the way. “It is my job to be there, know what is happening and be able to answer all of your questions.” Even when it is something as little as preparing your home for viewings and pictures, we are present to make sure everything runs smoothly. As Remko affirms “If you choose me, you will get me”. Meaning that from the moment of a first meeting until the last signatures by the attorney, you are in contact with only one agent detaining all of the information.

  Verhuurmakelaars

  A renting process is easier and less time-costly compared to the buying or selling of a property. That is also due to the high demand of renting properties in Rotterdam. “If I go around the city with a ‘for rent’ poster, it is most likely I will have 30 tenants approaching without having even seen the place.” The first step in a renting process is to meet with the landlords, listen to their demands and eventually start looking for the best tenants. Similar to handling a selling transaction, the real estate agent will market the property for you, find a couple of matching tenants – thanks to their networking skills – arrange the viewings and draft the lease agreement for you.

  Taxateurs

  Lastly, RE/MAX Totaal Makelaars are also specialized in appraisal and valuing your property. For a taxateur, it is extremely important that he or she has a vast knowledge of the market. Many people think that an appraisal involves just writing a report. However, a few practices are involved in the making of the report, which sometimes are time consuming. Those include, checking the property and taking all kinds of measurements, paying attention to the state of maintenance, content, surface, the layout, construction and use of materials and their quality. Although a job that “sees you less involved with people”, it is nonetheless important.

  No matter the type of real estate transaction involved, the most important thing for RE/MAX Totaal Makelaars is the personal relationship with the client. “In the current market – which consists of more agents than properties – it is very important to have a secure relationship with the client” says Debbie. “I am looking for lifetime relations, ones where an old client can just call me after 2 or 3 years and still trust me to handle their transactions.”

  Any questions or do you want to meet?